തുടർച്ചയായ മാലിന്യ ടയർ പൈറോളിസിസ് പ്ലാന്റ്

  • Continuous Waste Tire Pyrolysis Plant

    തുടർച്ചയായ മാലിന്യ ടയർ പൈറോളിസിസ് പ്ലാന്റ്

    ഒരു ബെൽറ്റ് കൺവെയർ, ബെൽറ്റ് സ്കെയിൽ, സ്ക്രൂ കൺവെയർ മുതലായവയ്ക്ക് ശേഷം ടയറിന്റെ തകർന്ന ഭാഗങ്ങൾ പൈറോളിസിസ് വഴി തുടർച്ചയായ പൈറോളിസിസ് സിസ്റ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് മർദ്ദത്തിലേക്ക്, വാക്വം ഫാസ്റ്റ് പൈറോളിസിസിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഗ്യാസ് ഫേസ് പ്രതികരണ താപനില 450-550 after പ്രതിപ്രവർത്തനം, പൈറോളിസിസ് ഓയിൽ, കാർബൺ ബ്ലാക്ക്, പൈറോളിസിസ് വയർ, ജ്വലന വാതകം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുക, ചൂടുള്ള സ്ഫോടന സ്റ്റ ove ബേണിംഗിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിനുശേഷം എണ്ണയും ഗ്യാസ് വീണ്ടെടുക്കൽ യൂണിറ്റും വേർതിരിച്ച് ജ്വലന വാതകം, മുഴുവൻ ഉൽ‌പാദന സംവിധാനത്തിനും പ്രതിപ്രവർത്തന താപം നൽകാനും സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനും energy ർജ്ജത്തിൽ;